Aöf Ingilizce 1 Dersi 7-8-9-10-11-12. Üniteler Ders Notları

Jiyân

Özel Üye
Aöf İngilizce -1- Dersi 7.Ünite Ders NotlarıWHAT’S THIS?

1-Sayılabilen isimlerin tekil olarak kullanıldıklarında a-an eki aldıklarını belirtmiştik(an apple,a book,a pen gibi)
2-Sayılamayan isimlerinse hiçbir ek almadıkları belirtilmiştik it is water(o sudur) gibi…Fakat sayılamayan isimlerin miktar isimler miktar belirleyen bir isimle kullanıldıklarında a-an takısı alır


It is milk(o süttür)It is a glass of milk(o bir bardak süttür)It is a bottle of milk(o bir şişe süttür)

3-
This:Bu
These:Bunlar
Theynlar
It:O
That:Şu
Those:Şunla
r

What is this? (bu nedir)

This is a pen?(Bu bir kalemdir)

What are these?( Bunlar nedir)

These are pens?(Bunlar kalemdir)

Dikkat:Tekil halde kullanılan isimler sonlarına ‘’S’’ takısı alarak çoğul hale getirirler
Pen(kalem) Pens (kalemler)- Book(kitap) Boks(kitaplar)
4-Renkler-ColoursBlack-Siyah, red-kırmzı,Yellow-sarı,Brown-Kahverengi,Pink-Pembe,violet-Eflatun,White-beyaz-Blue-mavi,Green-Yeşil,Orange-turuncu,grey-gri,Pruple-Mor
Soru:What colour is the sky?(Gökyüzü ne renktir?)
a.pink b.pruble c.Blue d.red e.violet cevap :c dir( blue mavi olacaktır)
What colour is the river? Irmak ne renktir?= Blue(mavi)
What colour is the grass? (Çim ne renktir?)=Green (yeşil)
What colour is the sea?(Deniz ne renktir)=BLue(mavi)
5-How+sıfat(old,long,High) kalıbı ölçü sormak için kullanılır
How old(kaç yaşında) How long(Hangi uzunlukta) How high(hangi yükseklikte)
A:How old is Selimiye Mosque? (Selimiye cami kaç yıllıktır)?
B:It is 509 years old
A:How long is Basphorus Bridge?(Boğaz köprüsünün uzunluğu nedir?)
B:Its is 1078 m Long
A:How high is mount ararat?(ağrı dağı’nın yüksekliği ne kadardır?)
B:It is 5165 m High.

Not: Verilen yanıtta kesin bilgi yoksa yeni veriler cevap yaklaşık bir miktar ise cevapta yaklaşık anlamına gelen ‘’about’’ifadesi kullanılır.It’s about 400 m High.(yaklaşık 400 metre yüksekliğindedir)


Aöf İngilizce -1- Dersi 8.Ünite Ders Notları
I LİKE İI VERY MUCH


Bu ünitede beğeni düzeyini belirten kalıplar ele alınacaktır.

1-WHAT DO YOU THİNK OF X? (X hakkında ne düşünüyorsunuz)Bu soru bir kişi veya nesne hakkında bir kişinin görüşünü sormak için kullanılırÖrneklere geçmeden önce,cümlelerimizde geçecek bazı kavramları açıklayalım:
HERnu(bayan)
HİSnu(erkek)
THEMnları
IT? ONU (cansız ve hayvanlar için)

A:What do you think of Hasan? (hasan hakkında ne düşünürsün?)
B:I like him(onu severim)

What do you think of Hasan I like him
What do you think of Ayşe I like her
What do you think of cats (kediler) I like them
What do you think of this book (bu kitap) I like it
Görüldüğü gibi ‘’I like’’ kalıbı, bir kişinin veya şeyin beğenildiğini, sevildiğini ifade etmektedir.
Eğer cevap olumsuzsa şu şelilde ifade edilir:I don’t like him (onu sevmem( Erkeği ima ediyor)I don’t like her.(onu sevmem (bayanı ima ediyor)I don’t like them (onları sevmem)I don’t like it Onu sevmem
İngilizce’de kişinin bir kişi veya nesne hakkındaki beğeni derecesini belirten kalıplar şunlardır:
I like X very much(çok severim)I like X (severim)It’s all right(iyi kararsızlık belirtir)I don’t like it(sevmem)I don’t like it very much(çok sevmem)I don’t like it at all(hiç sevmem)2-Do you like X? (X’i sever misiniz?Bu sorunun yanıtı daima yes veya no ile başlar Yes I like it No I don’t like it

3-Prefer:Tercih etmek. Bu kelime kişinin iki çay arasındaki tercihihini sormak için kullanılır
A:What do you prefer tea or coffe?(Ne tercih edersiniz)? Çay ya da kahve?
B:I prefer coffe to tea(kahveyi çaya tercih ederim)Not:’’prefer’’kelimesinin geçtiği soruda tercih edilen şeyler arasında ‘’to’’ kullanılır
What do you prefer FB or GS?I prefer FB to GSAöf İngilizce -1- Dersi 9.Ünite Ders Notları


HAVE YOU GOT ANY WİNE?
Bu ünitede sahip olunan şeyleri ve miktarlarını ifade etmede kullanılankalıplar açıklanıcaktır
1)Have got, Has got =Sahip olmak
I-you-WE-they+ HAVE GOT+İSİM
He-She-It+HAS GOT+İSİM
Olumlu Cümle: I have got a car(Bir arabam var)
Olumsuz Cümle:I haven’t got a car (Bir araban yok)
Soru cümlesi:Have you gor a car?(Bir arabanız var mı?)
Cevap cümlesi:Yes I have/No I haven’t (evet var hayır yok)
He has got a dog(Onun bir köpeği var)
He hasn’t got many friends(onu çok arkadaşı yok)

2)SOME:biraz,birkaç,öneri ikram belirten cümleler dışında daima olumlu cümlelerde kullanılır
ANY:HİÇ (daima soru cümlesi ve olumsuz cümlelerde kullanılır)
İ
kram cümlesi :Would you like some coffee?(Biraz kahve alır mısınız)?

I have some Money (Biraz param var)

A:Have you got any tea?(çayınız varmı)?

B:Yes,We have some tea (evet biraz çay var)

B:No,we haven’t any tea( hayır,hiç yok)

A:Are there any bank near here ?(Buralarda banka varmı?)
B:No,there aren’t any(hayır hiç yok)

Not:Some ve Any sayılabilir bir isimle kullanılmışsa isim daima çoğul haldedir.
3)Here you are :buyurun (istenen bir şey verirken kullanılırHave you got a table for two(iki kişilik masanız var mı)?
There is fish on the menü(menüde balık var)Bu cümlede balığın menüde olduğu anlamını (on) kelimesi vermektedir. Fish off today (Bugün Balık yok)Bu cümlede balığın menüde olmadığı ‘’off ‘’kelimesi var

Aöf İngilizce -1- Dersi 10.Ünite Ders NotlarıWHAT ARE THEY DOINGBu ünitede zamanlar konusu izah edilecektir.

1)The Present continuous tenseI+am+fiil+ing

He-she-it +is+fiil+ing

We-you-they+are+fiil+ingI am studying now(şimdi çalışıyorum)Not:Fiildeki ‘’ing’’ takısının Türkçe karşılığının ‘’yor’’ olduğuna dikkat edilmelidir.Olumsuz cümlede ‘’isn’t,aren’t,’’am not’’ kullanılırken sorularda AM,İS ,ARE ile başlamalıdır.

A:What are you doing? (ne yapıyorsunuz)?
B:I’am Watching tv(tv seyrediyorum)

A:Are you going to the cinema?(sinemaya gidiyor musunuz)?
B:Yes I am(evet gidiyorum)

B:No,I am not(Hayır gitmiyorum)

This evening: Bu akşam,
This weekend:Bu hafta sonu
Now:Şimdi
Today:Bugün,
Tonight:Bu gece,
Tomorrow:Yarın

Soru:Where are they going this evening?
a)Yes they are
b)They are going to İstanbul
c)They are watching tv
d)They go to İstanbul every weekend
e)We are going to the cinema

YANIT:B ‘DİR Sorunun kiminle ilgili olduğuna (they onlar)ve fiilin çekildiği zamana dikkat edilmelidir.Bunlar soru ve yanıtta ortak olmalıdır

2)The Simple Present tense (Geniş Zaman)

Alışılagelmiş, Sürekli tekrarlanan eylemlerin anlatmada kullanılır. Olumlu düz cümlede He,She,İt ile Fiilin ‘’Es’’’’ –S ‘’takısı alması gerekir. Diğer kişilerde fiil yalın halde kullanılır.

I like coffee(Kahve severim)
Ayşe Like’s coffe(Ayşe kahve sever)
(SHE) (o)
We go to the cinema(Sinemaya gideriz)
He goes to the cinema(o sinemaya gider)

Kalıp:
Olumlu:I,we,you,they+fiil He,She,it+Fiil+es
Olumsuz:I,We,you,they+don’t+fiil
He,she,it+doesn’t fiil

Soru: Do+I,We,you,they,+fiil
Doesn’t he şhe it+fiil

I like fish(Balık severim)
He likes fish(o balık sever)
I don’t like milk(süt sevmem)
He doesn’t like milk( o süt sevmez)
Does he like tes?(Çay sever mi?)
Yes I dou(evet severim)
No I don’t(Hayır sevmem)
Yes he does(Evet sever)
No he doesn’t(hayır sevmez)

Geniş zamanda yinelenen eylemlerin sıklığını belirtmede ALWAYS(daima,her zaman)
SOMETİMES(bazen)
NEVER(ASLA) zarfları özne ve fiil arasında kullanılır
I always get up early.(Her zaman erken kalkarım)
She sometimes eats fish(o balık yer)
We never watch Tv (hiç televizyon izlemeyiz)
EVERY(HER) İLE başlayan zaman zarfları da cümle sonunda ve sadece geniş zaman kalıbıyla kullanılır
I read a book everday (Her gün kitap okurum)
He watches TV every evening (Her akşam Tv seyreder)
İn the evening:Akşam
İn the afternoon :Öğleden sonra
İn the morning:Sabahleyin
They swim in the morning(onlar sabahleyin yüzerler)

SORU: ALİ…….. a lot of letters every week,and he…….. a letter now
a)is writing/is writing
b)Writes/is writing
c)write/write
d)writes/doesn’t write
e)writing/writes

YANIT:B ‘dir Fiilerin doğru çekimli halini bulabilmek için cümlelerde kullanılan zaman zarfalarına bakmak yeterlidir.

Every –Geniş zaman çekimli fiil :Now Şimdiki zaman Z(ing takısı) aranmalıdır.

2) HAVE:eat (yemek) drink(içmek) fiilleri ile eş anlamlı olarak kullanılır 3 tekil kişilerde (he,She ,İt)has olarak geniş zamanda çekimlenir

I have breakfast at 7
We have lunch at 2
We have diner at 8
Kahvaltı etmek :HAVE BREAKFAST
ÖĞLE YEMEĞİ YEMEK:HAVE LUNCH
AKŞAM YEMEĞİ YEMEK:HAVE DİNNER
Aöf İngilizce -1- Dersi 11.Ünite Ders NotlarıCAN I HAVE YOUR NAME?


Bu ünitede karşılıklı veya telefonla görüşme sırasında kullanılan kalıplar kullanılmaktadır?
1)Want: İstemek
SEE: Görmek
SPEAK:Konuşmak
WOULD LİKE:İstemek(Want’a göre nazik ve resmi bir kalıptır)
a)I would like to see Mr Brown

b)Mr Brown ile görüşebilir miyim lütfen
May I speak to Mr Brow, Please
Mr Brown ile görüşebilirmiyim lütfen
Not: yukarıdaki son iki ifadede telefon görüşmelerinde kullanılır ikinci ifade birincisine göre daha nazik ve resmidir.

c)This is Jhon White Speaking(jhon White ile görüşüyorsunuz ben J. White)
Just a moment,pleas:Bir dakika ,lütfen
Certainly:Elbette(Görüşmenin mümkün olduğunu belirtir.)
Can I have your name? İsminizi alabilirmiyim ?
(Karşıdaki kişinin kim olduğunu nazikçe sorar)Who’s calling? Kim arıyor(telefonda kullanılır)
I’II call back later(daha sonra arıyacağım)
I’II ring back at 2 (ikide tekrar arıyacağım)
I’m afraid he is out( Korkarım o dışarıda)
I’m sorry,he isn’t here (Üzgünüm o burada değil) (Aranan kişi yerinde yoksa arayana söylenir)

It doesn’t matter:Önemli değil
It’s all right Önemli değil
Yukarıda iki ifadede aradığımız kişiyi yerinde bulamadığımız durumda ,bu bilgiyi bize veren kişiye karşı kullanılır.

ÜNİTE:12
WHAT DOES SHE LOOK LİKE?
Bu Ünitede kişilerin görünüşlerinin tasviri yer almaktadır.

1)WHO:KİM(Kişilerin kim olduğunu sorar)
A:Who is that man over there?(oradaki adam kim)?
B:Which man?(hangi adam)
A:The older one(Daha yaşlı olan)

2)WHAT does he/she look like?
(kişilerin dış görünüşünü sorar Yanıtında kişini tipi tasvir edilir.

SIFATLAR:
Old:Yaşlı,eski
New:Yeni
Young:Genç
Tall:Uzun
Fat :Şişman
Thin Zayıf
Short:kısa
Big: Büyük
Bright:parlak
Pretty:Güzel
thick:kalın
Nice:Güzel
Long:Uzun
Fair :kumral
Dark:esmer,koyu renk
wet:yağışlı,ıslak,nemli

A:What does Ali look like? Ali nasıl?
B:He is tall and thin (o uzun boylu ve zayıftır)

SORU:WHAT DOES AYŞE LOOK LİKE?
a.She is my sister
b.I like her
c.She is a nurse
d.She is short and pretty

e.She like fish

Cevap’dir Ayşeyi tasvir eden cümle de sıfatların kullanılmış olduğuna dikkat edilmelidir.

3)SIFATLARIN KARŞILAŞTIRMASI:
1.İSİM+İS+SIFAT +ER +THAN +
2.İSİM (FİİL)Ankara is nicer than İzmir (Ankara izmir’den daha güzeldir)Kurallı sıfat gelen ‘’ER’’ takısı ‘’DAHA’’ anlamını verir ve ‘’than’’ ile beraber kullanılması gerekir.Ali is 1.80cm tall Ayşe is 1.70 cm tall, verilen duruma göre iki doğru cümle söylenir.Ali is taller than Ayşe (Ali Ayşe’den Uzundur)Ayşe is shorter than Ali (ayşe Ali’den kısadır)

SORU: Ayşe is 30 years old -Suna is 23 years old
Hangisi doğrudur?
a.Ayşe is taller than Suna
b.Suna is younger than Ayşe
c.Ayşe is shorter than Suna
d.Suna is older than Ayşe
e.Ayşe is fatter than Suna

Cevap: B’dir Karşılaştırılanlar yaş olduğuna göre young(genç) veya old( yaşlı)sıfatları doğru olarak kullanılmalıdır
(Suna Ayşe’den daha gençtir)

SORU:2 Ankara is………….than Polatlı
a.nice b.small c.bigger d.fine e. Long

CEVAP :C’DİR Cümlede Than kullanıldığına göre sıfatın ‘’ER ‘’ takısı alarak karşılaştırma biçiminde olması gerekir.

4)–SO: SÖYLE

A:İs Mr Brown in?
B:Yes I think so (Evet sanırım Öyle)


LOOK FOR: Birisini veya birşeyi aramak

WAİT FOR:Birisini veya bir şeyi beklemek.Hazırlayan : --FEHMİYE KAYA--
 
Üst