PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Atasözleri ve Deyimler


Sayfa : [1] 2

 1. Birbirine uygun olmayan, düzensiz saçma şeyler. Boş gezen, serseri.
 2. İpucu vermek
 3. İskambil kâğıdından yapılmış
 4. İsmi var, cismi yok
 5. Para Yedirmek Deyiminin Anlamı ve Açıklaması
 6. Para Canlısı Deyiminin Anlamı ve Açıklaması
 7. Paparayı Yemek Deyiminin Anlamı ve Açıklaması
 8. Paniğe Kapılmak Deyiminin Anlamı ve Açıklaması
 9. Paldır Küldür Deyiminin Anlamı ve Açıklaması
 10. Cılkı Çıkmak Deyiminin Açıklaması
 11. Sevgi İle İlgili Atasözleri Ve Anlamları
 12. Zalim İle İlgili Atasözleri ve Anlamları nedir,
 13. Sevgi İle İlgili Atasözleri
 14. Deyimlerle İlgili Genel Bilgi
 15. *Deyimleri öteki anlatım araçlarından da ayırabiliriz:
 16. Atasözlerinin özellikleri :
 17. Deyim Nedir?-Özellikleri Nelerdir?
 18. Şakanın Sonu Kakadır
 19. Sahipsiz eve it buyruk
 20. Sabrın Sonu Selâmettir
 21. Saçın ak mı kara mı, önüne düşünce görürsün
 22. Sadık dost akrabadan yeğdir
 23. Sağ baş yastık istemez
 24. Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin
 25. Sağır işitmez, uydurur (yakıştırır)
 26. Sağlık, varlıktan yeğdir
 27. Şahin, sinek avlamaz
 28. Sabreyle işine, hayır gelsin başına
 29. Sabreden derviş, muradına ermiş
 30. Sabır acı ise de (acıdır) meyvesi tatlıdır
 31. Sabah ola, hayır ola (gele)
 32. Rüzgârın önüne düşmeyen yorulur
 33. Rüzgâra tüküren kendi yüzüne tükürür
 34. Rüzgâr esmeyince yaprak kıpırdamaz (dal oynamaz)
 35. Rüzgâr eken, fırtına biçer
 36. Otuz iki dişten çıkan, otuz iki mahalleye yayılır
 37. Rüşvet kapıdan girince iman bacadan çıkar
 38. Oturduğu ahır sekisi, çağırdığı İstanbul Türküsü
 39. Otu çek, Köküne Bak
 40. Oynamasını Bilmeyen Gelin Yerim Dar Demiş
 41. Ortak (kuma) gemisi yürümüş, elti gemisi yürümemiş
 42. Öpülecek El ısırılmaz
 43. Burnundan Solumak
 44. Burnundan Kıl Aldırmamak
 45. Burnundan Getirmek
 46. Burnundan Fitil Fitil Gelmek
 47. Burnunda Tütmek
 48. Burnu Yere Düşse Almaz
 49. Burnu Sürtülmek
 50. Burnu Kokuyu iyi Almak
 51. Burnu Havada
 52. Burnu Büyümek
 53. Burnu Bile Kanamamak
 54. Bununla Birlikte
 55. Bundan İyisi Can Sağlığı
 56. Bundan Böyle
 57. Buluttan Nem Kapmak
 58. Bulut Gibi
 59. Bulup Buluşturmak
 60. Bulunmaz Hint (Bursa) Kumaşı
 61. Buldumcuk Olmak
 62. Buldukça Bunamak
 63. Bülbül Gibi Söylemek
 64. Bülbül Gibi Konuşmak
 65. Bulanık Suda Balık Avlamak
 66. Bulantı Vermek
 67. Bugünlük Yarınlık
 68. Bugüne Bugün
 69. Bugünden Tezi Yok
 70. Bugün Yarın
 71. Bucak Bucak Kaçmak
 72. Bucak Bucak Aramak
 73. Bu Yakınlarda
 74. Bu Ne Perhiz, Bu Ne Lahana Turşusu
 75. Bu Gözle
 76. Bu Gidişle
 77. Bu Aptestle Çok Namaz Kılınır
 78. Boşu Boşuna
 79. Boşta Kalmak
 80. Boşlamak
 81. Boşa Koysam Dolmaz, Doluya Koysam Almaz
 82. Boşa Gitmek
 83. Boşa Çıkmak
 84. Boş Yere
 85. Boş Vermek
 86. Boş Gezenin Boş Kalfası
 87. Boş Çıkmak
 88. Boş Bulunmak
 89. Boş Atıp Dolu Tutmak
 90. Boğuntuya Getirmek
 91. Boğuntuya Gelmek
 92. Boğazından Kesmek
 93. Önce Düşün, Sonra Söyle
 94. Önce Can, Sonra Canan
 95. Ölüm Kalım (dirim) Bizim için
 96. Ölüm ile öç Alınmaz
 97. Olsa ile Bulsayı Ekmişler, Hiç Bitmiş
 98. Ölmüş Eşek, Kurttan Korkmaz
 99. Püf Demeye Dudak Ister
 100. Pilâvdan Dönenin Kaşığı Kırılsın
 101. Pilâv Yiyen, Kaşığını Yanında (Belinde) Taşır
 102. Perşembenin Gelişi çarşambadan Bellidir
 103. Parayı Veren Düdüğü çalar
 104. Paranın Yüzü Sıcaktır
 105. Para Parayı çeker
 106. Boğazına Sarılmak
 107. Boğazına Kadar Borca Girmek
 108. Boğazına Düşkün
 109. Boğazına Düğümlenmek
 110. Boğazına Dizilmek
 111. Boğazına Basmak
 112. Boğazı Kurumak
 113. Boğaz Tokluğuna
 114. Boğaz Kavgası
 115. Boğaz Boğaza Gelmek
 116. Zeval Vermemek
 117. Bozuntuya Vermemek
 118. Bozum Olmak
 119. Bozuk Para Gibi Harcamak
 120. Bozuk Çalmak
 121. Bozguna Uğramak
 122. Boyunun ölçüsünü Almak
 123. Boyunduruk Aftına Girmek
 124. Boyundan Büyük İşlere Karışmak
 125. Boyun Eğmek
 126. Boyu Devrilsin
 127. Boyu Boyuna, Huyu Huyuna Uymak
 128. Boynuz İsterken Kulaktan Olmak
 129. Boynuz Takmak
 130. Boynunun Borcu
 131. Boynunu Bükmek
 132. Boynum Kıldan İnce
 133. Boynu Kopsun
 134. Boynu Eğri
 135. Boynu Bükük
 136. Boylu Boyunca
 137. Boylu Boslu (Poslu)
 138. Böylesine Can Kurban
 139. Boyacı Küpü Değil Ki
 140. Boy Vermek
 141. Boy Ölçüşmek
 142. Boy Göstermek
 143. Boy Bos (Pos)
 144. Boy Atmak
 145. Bostan Korkuluğu
 146. Borusunu Çalmak
 147. Borusu Ötmek
 148. Boru Mu
 149. Borçsuz Harçsız
 150. Borç Harç
 151. Borç Bini Aşmak
 152. Borç Bilmek
 153. Bol Keseden Atmak
 154. Bo. Yemek Düşer
 155. Bo. Atmak
 156. Bohçasını Koltuğuna Vermek
 157. Boca Etmek
 158. Bitkin Düşmek
 159. Bire Bir
 160. Birbirleriyle Çelişkili Atasözleri
 161. Birbirinin Gözünü Oymak
 162. Birbirini Yemek
 163. Birbirine Girmek
 164. Birbirine Düşmek
 165. Bir Şeyler Olmak
 166. Bir Şeye Benzememek
 167. Bir Şeyciği Kalmamak
 168. Bir Zamanlar
 169. Bir İğne Bir İplik Kalmak
 170. Bir Yığın
 171. Bir Yolunu Bulmak
 172. Bir İki Demeden
 173. Bir Yerde
 174. Bir İçim Su
 175. Bir Yaşına Daha Girmek
 176. Bir Yastığa Baş Koymak
 177. Bir Vakitler
 178. Bir Tutmak
 179. Bir Türlü
 180. Bir Tuhaflığı Olmak
 181. Bir Tuhaf
 182. Bir Temiz
 183. Bîr Tek Atmak
 184. Bir Taşla İki Kuş Vurmak
 185. Bir Tahtası Eksik
 186. Bir Sıkımlık Canı Olmak
 187. Bir Sürü
 188. Bir Saati Bir Saatine Uymamak
 189. Bir Punduna Getirmek
 190. Bir Pire İçin Yorgan Yakmak
 191. Bir Paralık Olmak
 192. Bir Paralık Etmek
 193. Bir Nalına Bir Mıhına
 194. Bir Lokma Bir Hırka
 195. Bir Kıyamettir Gitmek
 196. Bir Kulağından Girip Öteki Kulağından Çıkmak
 197. Bir Köşeye Ayırmak
 198. Bir Köroğlu Bir Ayvaz
 199. Bir Koltuğa İki Karpuz Sığdırmak
 200. Bir Kol Çengi
 201. Bir Kenara Çekilmek
 202. Bir Kenara Bırakmak
 203. Bir Kaşık Suda Boğmak
 204. Bir Kapıya Çıkmak
 205. Bir Kalemde
 206. Bir Hiç Uğruna
 207. Bir Hayli
 208. Bir Hal Olmak
 209. Bir Günden Bir Güne
 210. Bir Elin Beş Parmağı Gibi
 211. Bir Eli Yağda Bir Eli Balda
 212. Bir Düziye
 213. Bir Dostluk Kaldı
 214. Bir Don Bir Gömlek
 215. Bir Dokun Bin Ah İşit
 216. Bir Dirhem Bal İçin Bir Keçiboynuzu Çiğnemek
 217. Bir Deri Bir Kemik
 218. Bir Dereceye Kadar
 219. Bir Dediğini İki Etmemek
 220. Bir Dediği Bir Dediğini Tutmamak
 221. Bir çırpıda
 222. Bir Çuval İnciri Berbat Etmek
 223. Bir Çift Söz
 224. Bir Bu Eksikti
 225. Bir Bildiği Olmak
 226. Bir Ben Bilirim, Bir De Allah
 227. Bir Baştan Bir Başa
 228. Bir Bardak Suda Fırtına Koparmak
 229. Bir Baltaya Sap Olmak
 230. Bir Aşağı Bir Yukarı
 231. Bir Ağızdan
 232. Bir Ayağı Çukurda
 233. Bir Avuç Toprak Olmak
 234. Bir Atımlık Barutu Olmak
 235. Bir Arpa Boyu Yol Gitmek
 236. Bir Araya Gelmek
 237. Bir Araba Laf
 238. Bir Anlık
 239. Bir Anlamda
 240. Bir Allahın kulu
 241. Bir Alem
 242. Bir Abam Var Atarım Nerede Olsa Yatarım
 243. Bir .ok Olamamak
 244. Binin Yarısı Beş Yüz o Da Ben de Yok
 245. Bini Bir Paraya
 246. Bini Aşmak
 247. Bindiği Dalı Kesmek
 248. Binde Bir
 249. Bin Yaşa
 250. Bin Tarakta Bezi Olmak